1.

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

دوره 9، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 55-74
محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان

2.

باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

دوره 8، شماره 30، دی 1396، صفحه 19-45
بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی

3.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی معلمان

دوره 13، شماره 50، دی 1401، صفحه 7-32
محمد محمدی پور؛ شبنم نورالهی

4.

رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران

دوره 10، شماره 37، مهر 1398، صفحه 169-186
مینا نظامی؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی

5.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو9126

دوره 13، شماره 50، دی 1401، صفحه 87-112
روشن احمدی؛ بهاره محمدی

6.

ساخت و رواسازی مقیاس اعتیاد به شبکه‌های رسانه‏ی اجتماعی در ایران (SMSAS-IR)

دوره 13، شماره 51، خرداد 1402، صفحه 164-184
محمد باقر صابری زفرقندی؛ فرید احمدراد؛ محسن جدیدی؛ سمانه السادات سرکشیکیان؛ فاطمه کریم خانی

7.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس درگیری در بحث کلاسی دانشجویان

دوره 14، شماره 53، مهر 1402، صفحه 32-56
سیده خدیجه امیریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مینا نظامی؛ سیمین ابراهیمی

8.

ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

دوره 7، شماره 28، تیر 1396، صفحه 97-120
احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login