1.

اثربخشی بازی های سازماندهی شده بر میزان یادگیری و هوش نو آموزان پیش دبستانی

دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 187-206
مهدی واحدی؛ زیور بیگدلی

2.

اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 36، تیر 1394، صفحه 151-177
سالار فرامرزی؛ حسین زارع؛ اعظم فتوت

3.

انطباق، هنجاریابی و ویژگی های روان سنجی مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی

دوره 2، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 35-62
اکبر رضایی

4.

انطباق و استانداردسازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7- 5/2 سال -7 SON-R 2) (: گزارش پایانی

دوره 3، شماره 9، مهر 1386، صفحه 63-103
اصغر مینائی

5.

"بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

دوره 11، شماره 41، مهر 1399، صفحه 97-125
ابوالفضل کرمی؛ رعنا کرمی؛ علی علیپور

6.

تأثیر زمینه‌های تحصیلی دانشگاهی، علوم دینی و هنری بر هوش معنوی؛ کوششی در راستای رواسازی و پایایی‌سنجی مقیاس هوش معنوی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-21
مسعود حسین جاری؛ حمید رضا ذذاکری

7.

تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-22
مهدی قدرتی؛ غلامعلی افروز؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حیدرعلی هومن

8.

تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

دوره 9، شماره 34، دی 1397، صفحه 1-26
سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

9.

دست برتری و هوش: مقایسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقیاس های آن بین چپ دست ها و راست دست ها

دوره 7، شماره 21، مهر 1390، صفحه 1-22
احمد علیپور؛ وحیده صالح

10.

رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

دوره 3، شماره 9، مهر 1391، صفحه 43-64
راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی

11.

ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

دوره 5، شماره 18، دی 1393، صفحه 179-206
سیمین دخت رضاخانی

12.

شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

دوره 7، شماره 28، تیر 1396، صفحه 1-32
نوشیروان محمدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

13.

هوش معنوی از منظر قرآن و روایات

دوره 8، شماره 30، آذر 1396، صفحه 29-56
فرامرز سهرابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login