1.

ارائه چارچوب تنهایی در محیط کار در بخش دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402
اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی

2.

الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی، یک پژوهش کیفی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 1-32
محمد ثناگویی زاده

3.

بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ملی ایران

دوره 3، شماره 10، فروردین 1396، صفحه 87-112
توران سلیمانی؛ محسن مولاپناه؛ مینا رنجبری

4.

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

دوره 1، شماره 3، تیر 1395، صفحه 109-126
وحیده علیپور

5.

پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1374، صفحه 17-28
سید مهدی الوانی

6.

تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته معلمان از تدریس به کمک نقشه مفهومی

دوره 6، شماره 20، تیر 1402
حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ پری‌ناز اسعدزاده

7.

تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1384، صفحه 55-70
جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی

8.

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

دوره 4، شماره 14، دی 1392، صفحه 187-222
اکبر مومنی راد

9.

چالش‌ها و مشکلات زوجین درازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای زوجین موفق؛ یک پژوهش کیفی.

دوره 14، شماره 53، فروردین 1402، صفحه 35-92
جعفر ثمری صفا؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان؛ کوروش محمدی

10.

درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات

دوره 6، شماره 21.22، شهریور 1378، صفحه 124-138
سیدمحمد اعرابی؛ محمدعلی حمید رفیعی

11.

یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی

دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 105-126
مسلم ایران مهر؛ زهرا گیتی پسند

12.

واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 53-78
محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login