1.

الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی، یک پژوهش کیفی

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 1-32
محمد ثناگویی زاده

2.

بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ملی ایران

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 87-112
توران سلیمانی؛ محسن مولاپناه؛ مینا رنجبری

3.

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 109-126
وحیده علیپور

4.

پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 17-28
سید مهدی الوانی

5.

تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 55-70
جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی

6.

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 187-222
اکبر مومنی راد

7.

درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 124-138
سیدمحمد اعرابی؛ محمدعلی حمید رفیعی

8.

یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 105-126
مسلم ایران مهر؛ زهرا گیتی پسند

9.

واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 53-78
محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.