1.

ارزیابی آرای انتقادی ژیلیو نسبت به مشروعیت تفسیر اجتهادی

دوره 9، شماره 32، خرداد 1397، صفحه 7-32
حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر

2.

پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، دی 1393، صفحه 155-176
مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد

3.

تحلیل انتقادی رابطۀ عمل و پاداش عمل در جهان آخرت، از دیدگاه مفسران قرآن؛ با تأکید بر تفاسیر معاصرانه

دوره 14، شماره 52، فروردین 1402، صفحه 87-110
کاوس روحی برندق؛ سحر صدری؛ علی حاجی خانی

4.

تحلیل لغوی- تفسیری گستره معنایی واژگان مربوط به معاد در قرآن

دوره 11، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 31-62
کاوس روحی برندق؛ صدیقه ملک لو

5.

تشیع ومختصات فرهنگ شیعی ازدیدگاه علامه طباطبایی: روش تفسیری اهل بیت(ع)«تفسیرقرآن به قرآن

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 173-202
محمدرضا ابراهیم نژاد

6.

روش و گرایش تفسیری ابوالقاسم قشیری با تکیه بر تفسیر «لطائف الاشارات»

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 135-166
محمد حسین بیات

7.

عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 99-114
طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر

8.

معنای تعلیل لفظ «أنّ» و تأثیر آن در ترجمۀ آیه 39 سوره زخرف

دوره 14، شماره 54، مهر 1402، صفحه 156-178
حسین رفیعی؛ محمد لاسکی؛ محسن حبیبی؛ احمد شهرابی فراهانی

9.

مقایسه وجوه تمایز و اشتراک نظریه های هرمنوتیکی نوین با دیدگاه مهم ترین مفسران شیعی معاصر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402
فروغ پارسا

10.

ویژگی‌ها و رویکردهای قصاصون در حوزۀ تفسیر قرآن در سده‌های اولیۀ اسلامی

دوره 14، شماره 55، دی 1402
علی اصغر اصغری ولوجائی؛ سید حسین حسینی کارنامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login