1.

اجل معلّق و اجل مسمّی از منظر آیات و تجلّی آن در روایات

صفحه 7-38
محمد حسین بیات

2.

مضامین نهج‌البلاغه در گلستان سعدی

صفحه 39-68
علیرضا حاجیان نژاد

3.

تفاوت معناشناختی واژگان «اصطفی» و «اختار» در قرآن

صفحه 69-94
سیده فاطمه شاه مرادی؛ کبری راستگو

4.

روابط بینامتنی خطبة فدک با قرآن

صفحه 95-132
فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی

5.

بررسی توصیفی معنای «کریم» در قرآن مجید

صفحه 133-166
سید محمود طیب حسینی؛ خدیجه بنایی

6.

بررسی تحلیلی ترجمه‌پذیری اسماء الهی در آیة بیست و سه سورة «الحَشر» با استناد به ترجمة آندره شوراکی و کازیمیرسکی

صفحه 167-192
صدیقه شرکت مقدم

7.

عدالت بین‌نسلی در استفاده از ذخایر طبیعی از نگاه آیات و روایات

صفحه 193-216
اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login