1.

اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

صفحه 2-26
کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی

2.

رابطه بین ‌کمال‌گرایی و سبک‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرج

صفحه 29-49
علی‌رضا کاکاوند؛ زهرا لبادی؛ شکرانه زارعی

3.

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

صفحه 50-64
ناهید محمدی درویش بقال؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن اسدزاده؛ حسن احدی

4.

اثر هیجان خشم و سبک‏های شناختی بر فرایند تصمیم‏گیری با واسطه‏گری تمایلات فراشناختی: ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم‏گیری

صفحه 68-96
بهرام جوکار؛ مهدی رحیمی

5.

رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

صفحه 98-111
فریبرز درتاج

6.

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی

صفحه 114-133
علی عبدی؛ حبیب سلیمانی؛ بیژن رضایی

7.

واکاوی پذیرش نوآوری‏های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های ایران)

صفحه 136-168
محبوبه خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ حسن ملکی؛ داریوش نوروزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.