1.

«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

صفحه 9-40
فریدون نهرینی

2.

قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)

صفحه 41-76
محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین

3.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه

صفحه 77-108
محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد

4.

مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی

صفحه 109-143
ناهید صفری

5.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی

صفحه 145-173
ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی

6.

ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی

صفحه 175-219
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک

7.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر

صفحه 221-246
جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی

8.

تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران

صفحه 247-276
سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور

9.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی

صفحه 277-314
پرویز حاجی‌پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login