1.

روایت معلمان دورۀ ابتدایی از چالشهای ارزشیابی درس ریاضی در آموزش مجازی

صفحه 9-25
زهرا رحیمی؛ زهره نظری مقدم

2.

تاثیربازی دیجیتال آموزشی بر انگیزش ویادگیری درس ریاضی

صفحه 27-38
فاطمه جعفرخانی؛ مهدی واحدی؛ شبنم یزدان خواه

3.

ارزشیابی برنامه‌های تلویزیونی تدریس درس فارسی شبکه آموزش

صفحه 39-55
زهرا رشیدی زاده؛ یوسف مهدوی نسب؛ نسرین محمدحسنی؛ کیومرث تقی پور

4.

بررسی رابطه آموزش مجازی با اضطراب امتحان با میانجی‌گری درگیری تحصیلی

صفحه 57-76
زهرا یزدانی؛ فاطمه اسدی

5.

مطالعه‌ی رویکرد بوم شناختی به یادگیری رسمی دوره ابتدایی: یک مرور نظام‌مند

صفحه 77-106
حسین زنگنه؛ معصومه امیدی پشتیری؛ مریم پورجمشیدی

6.

تأثیر کمی و کیفی تدریس ریاضی پایه ششم به شیوه معکوس بر بازده‌های یادگیری حیطه شناختی

صفحه 107-137
اسما یزدی؛ بی بی عشرت زمانی؛ نگین برات دستجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login