1.

بررسی‌ ساخت‌آغازگری در متون ‌فارسی‌ میانه از منظر‌ فرانقش متنی رویکرد نقشگرای ‌هلیدی

صفحه 9-40
زهرا رمضانی

2.

استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی

صفحه 41-80
معصومه زارعی؛ شهلا رقیب دوست

3.

جهت مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 81-110
مهسا پهلوان زاده فینی؛ محمد دبیرمقدم

4.

تجزیه‌وتحلیل الگوریتم‌های خطی‌سازی ساختار‌های اشراف چندگانه: در جستجوی یک تعمیم نظری

صفحه 111-152
شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی

5.

مقایسة واژه‌های آموزشی مجموعه‌های شیراز و پرفا با تمرکز بر بسامد واژگانی: پژوهشی پیکره‌بنیاد

صفحه 180-153
فائزه مرصوص؛ فردوس آقا گلزاده؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا

6.

پایه‌های مجازی در انواعِ استعاره‌های مفهومی (مروری بر دیدگاه‌های بلاغت غرب در نسبتِ مجاز و استعاره با رویکردی شناختی)

صفحه 181-212
شایسته سادات موسوی

7.

تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی عشق در زبان روزمره نابینایان و بینایان بزرگسال

صفحه 213-244
الهام ثباتی

8.

بررسی مطابقة جنس دستوری در گویش ابیانه‌ای

صفحه 245-278
محمدمهدی اسماعیلی

9.

تأثیر دویاچندزبانگی بر مهارت‌های زبانی دانش‌آموختگان نظام متوسطۀ ایران

صفحه 279-308
مریم دانشگر

10.

مخچه و مطابقۀ دستوری در دوزبانه‌ها: شواهدی از قضاوت دستوری‌بودگی با استفاده از fMRI

صفحه 309-342
سیمین میکده؛ ورنر زومر؛ سید امیر حسین بتولی

11.

بازنمایی مبتدا در تبلیغات بازرگانی بر اساس چارچوب لمبرکت

صفحه 343-364
زهرا رجبی فرد؛ بهرام مدرسی؛ فروغ کاظمی

12.

تکوین فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

صفحه 365-400
بابک شریف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login