1.

شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه‌ای اثربخشی رهبری توزیع‌شده؛ مطالعه موردی چندگانه تیم‌های موسس گرایش تحصیلی بین‌رشته‌ای در دانشگاه صنعتی شریف

صفحه 1-42
مهدی صمیمی؛ سید بابک علوی

2.

کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهش های مدیریت با تاکید بر تحلیل شغل

صفحه 43-62
ابراهیم علیزاده؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ عباس عباس پور

3.

نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 63-82
ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد حسنی؛ ژاله حسن نژاد؛ ابراهیم جدی الوارعلیا

4.

طراحی الگوی امنیت آموزشی و بررسی میزان تحقق آن در دانشگاه علامه طباطبائی

صفحه 83-118
اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسین مختاری هاشم آباد

5.

رابطه فشار روانی ناشی از کار،راهبردهای مقابله ای و فرسودگی شغلی در مدیران مقطع ابتدایی

صفحه 119-145
ولی مهدی نژاد؛ سیما صدقی

6.

تبیین نقش خوش بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 147-165
حسین عباسیان؛ سارا حیدرزاده

7.

واکاوی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های علوم تربیتی: یک مطالعه موردی

صفحه 167-192
محمد شرفی؛ مینا مقدم

8.

بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 193-215
احسان پروین؛ شراره محمدی؛ ناصر شیربگی؛ طاهره لطفی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login