1.

تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا

صفحه 1-19
آذر خزائی؛ محمد رضا نیلی

2.

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور

صفحه 21-56
سعید علی اوسطی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

3.

بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی

صفحه 21-57
فرهاد سراجی؛ آتنا سیفی

4.

بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی شهر تهران

صفحه 57-83
کامران مالکپور؛ سعید غیاثی؛ صدف علیزاده؛ فاطمه رضوی

5.

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی

صفحه 83-98
بهنام رسولی؛ خدیجه علی آبادی؛ رحیم مرادی

6.

پیش‌بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای مؤثر در یادگیری الکترونیکی و درگیری تحصیلی

صفحه 99-118
حسن محمودیان؛ سعید طالبی

7.

اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 139-158
مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.