کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 14

1

اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 2-26
کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی

2

اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-23
محمد عسکری؛ ساسان ملکی

3

بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 1-21
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی

4

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 27-44
ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2016.6720

5

بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 155-169
محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2019.37802.2503

6

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 109-126
وحیده علیپور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qric.2016.3562

7

برنامه درسی و تفکر انتقادی: مطالعه تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 127-165
جمال سلیمی؛ کیوان بلندهمتان؛ خاطره یاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qric.2016.7103

8

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 153-172
منصوره کلهر؛ گلنار مهران
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2017.7984

9

تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 171-206
مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2017.7766

10

رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 33-54
حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی

11

ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114
الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.38198.1864

12

طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 1-37
سعید محمودی بردزردی؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qric.2019.23434.159

13

مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 105-130
طیبه جوادی ممتاز؛ رسول کردنوقابی؛ یحیی معروفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2016.5527

14

مقایسه تاثیر تفکر انتقادی بر فرآیند تصمیم گیری در نخبگان علمی اجتماعی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 65-100
زهرا شعبانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2012.6071Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.