1.

آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-123
مهرکان نظامی زاده؛ مرضیه خزائی

2.

اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398
محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی

3.

ادله امکان معاد از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 99-120
مرتضی متقی نژاد

4.

آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبائی ره و کانت

دوره 8، شماره 31، پاییز 1391، صفحه 55-80
هاجر نیلی احمد آبادی؛ علی کرباسی زاده

5.

اشارات نحوی در المیزان علامه طباطبائی(ره)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26
قادر پریز

6.

اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه‌طباطبائی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1392، صفحه 47-70
قاسم پورحسن

7.

«اعتباریات علامه طباطبائی»مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ

دوره 9، شماره 36، زمستان 1392، صفحه 27-46
عی اصغر مصلح

8.

آفرینش انسان در قرآن کریم با توجه به تفسیر المیزان با نگاهی انتقادی به نظریه تکامل

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 121-158
یوسف حیدری چناری؛ رمضان مهدوی آزادبنی

9.

بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 85-102
روح الله محمد علی‌نژاد عمران؛ کامران اویسی

10.

بازخوانی اعتباریات علامه طباطبائی در پرتو نظریه اومولت

دوره 12، شماره 45، بهار 1395، صفحه 47-64
حسین هوشنگی؛ احمد پاکتچی

11.

بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-52
مهدی منفرد؛ حمید امن نژاد

12.

بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-80
مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی

13.

چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-24
حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری

14.

دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-84
صالح حسن زاده؛ علی پیرهادی؛ مریم رستگار

15.

شاخصه‌های آزاداندیشی علامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-28
اکبر ساجدی

16.

عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 7-41
بی بی سادات رضی بهابادی؛ مهری فرشباف فاخر؛ فرشته معتمد لنگرودی

17.

علامه طباطبائی و نحوة بهره‌گیری از اشعار عربی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 103-126
مهدی دشتی

18.

نگرش فلسفی علامه طباطبائی(ره) و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی)

دوره 3، شماره 5، زمستان 1395
سعید انواریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.