1.

اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-131
ناهید امراللهی بیوکی؛ اعظم نظری

2.

ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 81-103
امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

3.

ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایه گذاری با استفاده از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش ARAS فازی

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 269-302
سید مرتضی هاتفی؛ نازنین کوهی حبیبی؛ الهام عبداللهی

4.

برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران: ویژگی‌ها و نقش برنامه‌ریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی

دوره 19، شماره 58، پاییز 1391، صفحه 1-33
علی خاکساری

5.

تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 117-148
احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی

6.

رهنمودی جهت ارائه الگوی توسعه گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی

دوره 15، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 307-327
میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ جمیله قاسملوی سلطان آباد

7.

عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران

دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 157-172
مهدی تقوی؛ علی قلی‌پور سلیمانی

8.

عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107
پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد

9.

کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 49-66
سعید اردکانی

10.

نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 101-122
زهره فنی؛ علی محمد نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.