1.

ارسطو و موضوع متافیزیک

دوره 14، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 177-203
یاسمن هشیار

2.

امر تراژیک، شاخصۀ فلسفی تراژدی

دوره 4، شماره 13، بهار 1387، صفحه 79-103
علی رضا محمدی بارچانی

3.

بازخوانی وقایع تراژیک تاریخ بیهقی بر اساس ویژگی‎های تئاتر ارسطویی و برشتی

دوره 23، شماره 81، پاییز 1398، صفحه 101-134
محمدعلی خزانه دارلو؛ محمد اصغرزاده

4.

بررسی تأثیر انتقادات ارسطو از جهان‌شناسی هراکلیتوس بر انتقاد از مواضع افلاطون و سوفیست‌ها

دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 7-24
سعید درویشی؛ غلامرضا ذکیانی

5.

بررسی تحلیلی انتقادی دیدگاه ابن‌سینا و ابن‌رشد در باب نفس

دوره 11، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 7-25
قاسم پورحسن؛ سکینه ابوعلی

6.

بررسی نسبت شناخت و شهرزیستی از رهگذر بازخوانی پیوند فوسیس و لوگوس در اندیشۀ ارسطو

دوره 12، شماره 47، پاییز 1395، صفحه 99-119
بهنام فولادی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول

7.

تبیین و بررسی وحدت اشیاء از جمله انسان با اتکاء بر صورت‏گرایی توماس آکوئیناس؛ تفسیر نخست: اوصاف به‏ منزله قوا

دوره 15، شماره 59، پاییز 1398، صفحه 63-83
مهدی امیریان

8.

تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در

دوره 5، شماره 7، بهار 1397، صفحه 167-135
محمد احمدی

9.

تفسیر از آن خویش کنندۀ اخلاق نیکوماخوس به مثابۀ راهبر پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر جوان

دوره 15، شماره 57، بهار 1398، صفحه 7-31
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

10.

تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا

دوره 6، شماره 22، تابستان 1389، صفحه 69-89
حسین کلباسی اشتری؛ حسن احمدی زاده

11.

حس مشترک و نقش‌های ادراکی آن نزد ارسطو و ابن‌سینا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 33-51
فاطمه صادق زاده قمصری

12.

حضور ضمنی مفهوم فرونسیس (حکمت عملی) ارسطو در «وجود و زمان» هایدگر

دوره 16، شماره 62، تابستان 1399، صفحه 147-176
مهدی معین زاده

13.

زمان: ابن سینا،ارسطو، دو دیدگاه یا یکی؟

دوره 8، شماره 32، زمستان 1391، صفحه 89-102
زهره عبد خدایی؛ حسین کلباسی اشتری

14.

ضعف اراده و آکراسیا دو پدیده متمایزند؟

دوره 14، شماره 56، زمستان 1397، صفحه 61-85
زهرا خزاعی

15.

قدامـﺔ بن جعفر و اهمیت آراء و آثار او در نقد و ادب اسلامی – ایرانی

دوره 12، شماره 38، زمستان 1387، صفحه 113-129
مهدی محبتی

16.

مطلق به مثابۀ اندیشۀ خوداندیش: تأملی انتقادی بر تفسیر هگل از فعلیت محض نزد ارسطو

دوره 15، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 161-189
مصطفی زالی

17.

نشانه‌شناسی باستان و تأثیر آن در شکل‌گیری مبحث دلالت

دوره 15، شماره 60، زمستان 1398، صفحه 99-123
امین شاه‌وردی

18.

نقد دو دیدگاه رایج در خصوص جایگاه علم‌النفس ارسطویی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1396، صفحه 23-40
سید احمد حسینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.