1.

بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصة چیستی عقل و کارکردهای آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1391، صفحه 69-92
عین الله خادمی؛ علیرضا عربی

2.

بهره‌های هنری عین‌القضات از گزاره‌های دینی در تمهیدات

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 137-162
مهدی دشتی؛ منصوره تقوایی

3.

تأثیر قرآن و حدیث در ادب عرفانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 127-148
بتول واعظ

4.

تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ

دوره 12، شماره 36، تابستان 1387، صفحه 33-56
عسگر صلاحی

5.

تأویل در مقالات شمس تبریزی

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 41-61
مهدی محبّتی

6.

تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 103-124
بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری

7.

تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 25-44
زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی

8.

تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 7-36
صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی

9.

تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 105-125
حمزه علی بهرامی؛ مجتبی سپاهی

10.

تحلیل مواجهه انتقادی آیت‌الله سبحانی با روش تأویل معتزله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-281
ابوذر رجبی

11.

تحلیل نمونه‌هایی از بخش «کتاب التفسیر» از مسند امام رضا(ع)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 35-64
اسماعیل تاج بخش؛ زهره اله دادی دستجردی

12.

حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-50
صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری

13.

روش‌های درست و نادرست تفسیرِ قرآن کریم از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 95-108
سید صدرالدین طاهری

14.

سیمای تأویل در آیینة بینامتنیت کریستوایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 97-114
مهدی غیاثوند

15.

«صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 27-46
سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده

16.

فلسفة تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

دوره 14، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 69-89
سید رحمان مرتضوی؛ امیر نصری

17.

مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 7-30
منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری

18.

نقش خیال در فرایند ادراک از نظر ابن‌عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1390، صفحه 7-36
داوود اسپرهام

19.

هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، تابستان 1384، صفحه 67-89
غلامرضا لطیفی

20.

هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 9-46
محمد حسین بیاتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.