1.

بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصة چیستی عقل و کارکردهای آن

دوره 8، شماره 30، تیر 1391، صفحه 69-92
عین الله خادمی؛ علیرضا عربی

2.

بهره‌های هنری عین‌القضات از گزاره‌های دینی در تمهیدات

دوره 2، شماره 5، شهریور 1390، صفحه 137-162
مهدی دشتی؛ منصوره تقوایی

3.

تأثیر قرآن و حدیث در ادب عرفانی

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 127-148
بتول واعظ

4.

تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ

دوره 12، شماره 36، شهریور 1387، صفحه 33-56
عسگر صلاحی

5.

تأویل در مقالات شمس تبریزی

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 41-61
مهدی محبّتی

6.

تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

دوره 9، شماره 34، تیر 1392، صفحه 103-124
بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری

7.

تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1393، صفحه 25-44
زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی

8.

تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

دوره 8، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 7-36
صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی

9.

تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

دوره 9، شماره 32، خرداد 1397، صفحه 105-125
حمزه علی بهرامی؛ مجتبی سپاهی

10.

تحلیل مواجهه انتقادی آیت‌الله سبحانی با روش تأویل معتزله

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 255-281
ابوذر رجبی

11.

تحلیل نمونه‌هایی از بخش «کتاب التفسیر» از مسند امام رضا(ع)

دوره 10، شماره 35، تیر 1398، صفحه 35-64
اسماعیل تاج بخش؛ زهره اله دادی دستجردی

12.

حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-50
صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری

13.

روش‌های درست و نادرست تفسیرِ قرآن کریم از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 95-108
سید صدرالدین طاهری

14.

سیمای تأویل در آیینة بینامتنیت کریستوایی

دوره 9، شماره 35، مهر 1392، صفحه 97-114
مهدی غیاثوند

15.

«صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 27-46
سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده

16.

فلسفة تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

دوره 14، شماره 54، تیر 1397، صفحه 69-89
سید رحمان مرتضوی؛ امیر نصری

17.

ماهیّت تدبّر موضوعی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 167-194
علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق

18.

مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، دی 1392، صفحه 7-30
منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری

19.

نقد و بررسی تطبیقی مذاهب اسلامی در نگرش تأویلی به آیات وحیانی (با تکیه بر نقد کلام سلفیه)

دوره 2، شماره 3، تیر 1399
سیدمجتبی جلالی؛ علی طاهری دهنوی؛ سید حسن جلالی

20.

نقش خیال در فرایند ادراک از نظر ابن‌عربی

دوره 7، شماره 26، تیر 1390، صفحه 7-36
داوود اسپرهام

21.

هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، شهریور 1384، صفحه 67-89
غلامرضا لطیفی

22.

هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تیر 1391، صفحه 9-46
محمد حسین بیاتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login