1.

اختیار انسان از منظر صدرا و یاسپرس

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 7-31
فرح رامین

2.

آزادی اگزیستانسیال و آزادی استعلایی در اندیشۀ هایدگر

دوره 14، شماره 53، فروردین 1397، صفحه 7-24
زکیه آزادانی؛ سید محمدرضا بهشتی

3.

از مکان‌مندی وجودی تا علم متریک مکان (تلاشی به‌منظور بازسازی وجهی از تحلیل وجودی)

دوره 6، شماره 24، دی 1389، صفحه 101-124
دیمیتری گینف

4.

التقای دریای شرقی و غربی هم سخنی حکیم انسی با حافظ و هیدرگر

دوره 14، شماره 44، شهریور 1389، صفحه 129-159
احمدعلی حیدری

5.

برآمدن دازاین از فاکتیستیه (فعلیت) در آغاز راه فکری هایدگر

دوره 16، شماره 64، دی 1399، صفحه 93-117
سید مسعود زمانی

6.

تعیّن مابعدالطبیعی دازاین نزد هایدگر

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 99-124
سید مسعود زمانی

7.

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلاییِ هوسرل

دوره 13، شماره 49، فروردین 1396، صفحه 23-42
احمد رجبی

8.

جایگاه «دا» (da) در «دازاین» (Dasein) کتاب «هستی و زمان» (Sein und Zeit) هیدگر

دوره 2، شماره 8، دی 1385، صفحه 11-30
احمدعلی حیدری

9.

زبان در اندیشه هیدگر

دوره 11، شماره 44، دی 1394، صفحه 23-40
روح اله رجبی؛ رضا سلیمان حشمت

10.

گذار از فضای اگزیستانسیال به فضای محض هندسی و وجاهت پدیدارشناختی آن ‎

دوره 14، شماره 53، فروردین 1397، صفحه 61-84
احسان کریمی ترشیزی؛ هدیه یعقوبی بجمعه

11.

مسئلة «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 205-224
مهدی ذاکری؛ الهام عباسی

12.

مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397
مهدی ذاکری؛ الهام عباسی

13.

هستی‌شناسی بنیادین هایدگری و جامعه‌شناسی‌شناختی

دوره 28، شماره 92، خرداد 1400، صفحه 1-30
علی فتوتیان؛ مهدی صدفی؛ عبدالحسین کلانتریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login