1.

ارتباط ساختار منطقی زبان باارزش و معنای زندگی در اندیشة ویتگنشتاین

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 77-97
علیرضا فرجی

2.

آغاز فلسفه از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر و هگل

دوره 9، شماره 34، تیر 1392، صفحه 21-62
محمد مشکات

3.

انتقال معانی حرف جر «باء» به حرف‌اضافۀ «به»، مطالعۀ موردی: سورۀ آل عمران

دوره 9، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 211-244
حاج بی‌بی نادران؛ مرتضی زارع برمی

4.

انسان به‌ مثابۀ رخداد خرد‌ـ زبان؛ تفسیری ارسطویی ـ هایدگری از داستان «گزارشی به فرهنگستان» اثر فرانتس کافکاا

دوره 19، شماره 74، تیر 1402، صفحه 169-192
حسین قسامی؛ محمد اصغری

5.

انسان به منزله مساله‌ای زبانی (دیدگاه مولانا محمد بلخی رومی درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان)

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 63-97
حسین اسکندری؛ منصوره اعلمی نیا

6.

بازار پیام و آینده ارتباطاتمیانفرهنگی

دوره 12، شماره 31، آذر 1384، صفحه 1-37
مهدی محسنیان راد

7.

بازیمندی فهم نزد ویتگنشتاین و گادامر

دوره 7، شماره 25، فروردین 1390، صفحه 137-151
محمد رعایت جهرمی

8.

بررسی رابطة میان سکنی‌گزیدن و فراخواندن از نظر هیدگر

دوره 6، شماره 22، تیر 1389، صفحه 55-68
محمد جواد صافیان؛ ناصر مومنی

9.

بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو

دوره 6، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 305-332
الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه

10.

بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ

دوره 24، شماره 83، فروردین 1399، صفحه 363-394
مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

11.

بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 164-143
عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور

12.

بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان‌شناسی گفتمانی

دوره 4، شماره 14، دی 1392، صفحه 65-88
حسین اسکندری

13.

تاملی تحلیلی – انتقادی در آرای زبانی سوسور و گادامر

دوره 9، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 327-349
فرزاد بالو

14.

تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1393، صفحه 25-44
زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی

15.

تبیین جامعه‌شناختی گفتار هویت سیاسی و تحولات معنایی آن در گفتمان انقلاب اسلامی‌ ایران 1357 (مورد مطالعه: سال‌های خرداد 76 تا خرداد 92)

دوره 25، شماره 81، شهریور 1397، صفحه 135-169
حسن نظری؛ سیف الله سیف اللهی؛ حسن سرایی

16.

تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح

دوره 26، شماره 93، مهر 1401، صفحه 65-95
مینا کاظمی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری

17.

تحلیل تأثیر تحولات زبان‌شناختی بر آرا و رهیافت‌های دانش اجتماعی با تأکید بر تبیین متون دینی

دوره 27، شماره 91، دی 1399، صفحه 233-250
هادی زینی ملک آباد؛ محمدرضا حسنی

18.

تحلیل و نقد تبیین دکارتی ِلاک درباره‌ی این باور و ارائه‌ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه‌ی ویتگنشتاین متأخر «هر فردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است»

دوره 10، شماره 40، دی 1393، صفحه 117-144
مهدی سلیمانی خورموجی؛ محمد کاظم علمی سولا

19.

تغییرات اجتماعی و تأثیر آنها بر زبان و ترجمه

دوره 7، شماره 22، دی 1383، صفحه 1-23
کامبیز محمودزاده

20.

جایگاه «دا» (da) در «دازاین» (Dasein) کتاب «هستی و زمان» (Sein und Zeit) هیدگر

دوره 2، شماره 8، دی 1385، صفحه 11-30
احمدعلی حیدری

21.

چالش گادامر و هرش بر سر معیار درستی تفسیر

دوره 10، شماره 39، مهر 1393، صفحه 45-58
حمیده ایزدی نیا؛ اصغر واعظی

22.

درآمدی بر طنز عرفانی با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه‌ی طنز

دوره 15، شماره 48، شهریور 1390، صفحه 65-92
علیرضا محمدی

23.

دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 185-222
بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله

24.

رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب

دوره 16، شماره 53، آذر 1391، صفحه 133-156
مجتبی دماوندی

25.

روایت‌هاچگونه واقعیت را می‌سازند؟

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 155-182
حسین اسکندری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login