1.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری

دوره 16، شماره 45، اردیبهشت 1394، صفحه 105-129
محمدحسین زارعی؛ خدیجه شجاعیان

2.

تحلیل رابطه فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی با استفاده از الگوی PVAR

دوره 27، شماره 91، تیر 1401، صفحه 223-255
مانی مؤتمنی؛ هدی زبیری

3.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

دوره 18، شماره 54، خرداد 1396، صفحه 171-196
محمود حاجی زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی

4.

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

دوره 14، شماره 36، فروردین 1391، صفحه 81-104
سید امیرحسین طیبی فرد

5.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 289-315
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود

6.

رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA

دوره 19، شماره 60، مهر 1393، صفحه 101-132
حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ رعنا اصغری

7.

سندرم فساد و بروکراسی شکننده در جوامع گذار

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 209-242
فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی؛ علیرضا ازغندی

8.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها

دوره 24، شماره 75، شهریور 1401، صفحه 183-216
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی

9.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

دوره 17، شماره 47، آبان 1394، صفحه 157-184
احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده

10.

مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی

11.

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برون‌رفت از دام نابرابری_فساد

دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 75-104
محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ رسول عباسی تقی دیزج

12.

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون

دوره 20، شماره 61، اسفند 1397، صفحه 65-92
مهدی رضایی؛ نیما خسروی

13.

نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 36، فروردین 1391، صفحه 107-132
هدی غفاری

14.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی

دوره 24، شماره 75، شهریور 1401، صفحه 117-148
محمد جواد جاوید؛ نصیراله حسنلو

15.

نظریه مجموعی، دریچه ای برای تحلیل پویایی های نهادی از منظر حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاویدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login