1.

آزادی استعلایی و فلسفه‌ی تاریخ کانت

دوره 16، شماره 62، تیر 1399، صفحه 177-206
سیده معصومه موسوی

2.

بررسی جایگاه تاریخ و قصص در قرآن

دوره 5، شماره 18، آذر 1393، صفحه 115-135
زهرا رضایی

3.

بررسی و نقد دیدگاه ابن عربی در تفسیر آیه‌ای از سوره تحریم

دوره 2، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 43-72
محمد حسین بیات

4.

پلیس و مردم در مطبوعات: تحلیل محتوای شیوه ارائه رابطه پلیس و مردم در مطبوعات ایران

دوره 12، شماره 28.29، خرداد 1384، صفحه 273-313
علی اصغر محکی؛ نعیم بدیعی

5.

تاریخ مسعود نیک پی

دوره 12، شماره 35، خرداد 1387، صفحه 84-98
حوریه شیخ مونسی

6.

تحلیل مکانیسم قدرت حاکمیت‌مند در آثار سیامک فیلی‌زاده بر اساس آرای فوکو (مطالعه موردی: نمایشگاه اندر گراند)

دوره 4، شماره 15، آبان 1397، صفحه 217-258
فریده آفرین

7.

تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 9-37
محمدباقر خرمشاد

8.

جایگاه تاریخی کاریز در خراسان و نقش آن در تولیدات فرهنگی-اجتماعی

دوره 10، شماره 19، فروردین 1402، صفحه 119-173
میلاد پرنیانی؛ جمشید قشنگ

9.

خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو

دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 161-180
بهنام میرزابابازاده فومشی؛ آدینه خجسته پور

10.

زیارت در ادیان و بررسی فواید و آفات آَن

دوره 6، شماره 20، مهر 1394، صفحه 119-147
محسن صمدانیان؛ نازیلا عادل فر

11.

زبان در اندیشه هیدگر

دوره 11، شماره 44، دی 1394، صفحه 23-40
روح اله رجبی؛ رضا سلیمان حشمت

12.

زمینه فلسفی پیش بینی علمی در عرصه سیاسی تاریخ مندی و فلسفه سیاسی

دوره 5، شماره 8، تیر 1382، صفحه 143-157
محمد جواد غلامرضا کاشی

13.

شاهنامه در تاریخ وصّاف

دوره 20، شماره 70، اسفند 1395، صفحه 117-141
یحیی کاردگر

14.

عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 214-191
الهام زارع؛ نعمت الله ایرانزاده؛ غلامرضا پیروز

15.

منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 12، مهر 1392، صفحه 35-68
محسن میریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login