1.

بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 2، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 117-135
محمدحسن عظیمی

2.

تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-145
محمود قدیری؛ حسن حکمت‌نیا؛ زهرا رجبی

3.

رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دوره 10، شماره 36، مهر 1400، صفحه 261-286
ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار

4.

شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در اکوسیستم خدمات عمومی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1403
رضا واعظی؛ حسین اصلی پور؛ سعید زرندی؛ لیلا شمس

5.

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 157-185
رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

6.

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی

دوره 19، شماره 56، آذر 1396، صفحه 84-108
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی

7.

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 33-52
شمس السادات زاهدی

8.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

دوره 19، شماره 56، آذر 1396، صفحه 9-32
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی

9.

نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-32
سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login