1.

بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 2، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 117-135
محمدحسن عظیمی

2.

تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-145
محمود قدیری؛ حسن حکمت‌نیا؛ زهرا رجبی

3.

رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دوره 10، شماره 36، مهر 1400
ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار

4.

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی

دوره 19، شماره 56، آذر 1396، صفحه 84-108
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی

5.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

دوره 19، شماره 56، آذر 1396، صفحه 9-32
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login