1.

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر

صفحه 1-24
صالحه ایرانمش؛ شجاع عربان؛ آرزو آزادی؛ مهدی یوسف وند؛ ندا اسکندری؛ حیران نادعلی نژاد؛ سعید شیخی

2.

پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت

صفحه 25-45
زهرا براتی؛ ولی اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ پریسا تجلی

3.

اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز

صفحه 47-70
احسان کشت ورز کندازی؛ مجید برزگر

4.

بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان

صفحه 71-93
ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد عابدی

5.

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

صفحه 95-115
وحید منظری توکلی

6.

شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صفحه 117-146
صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی

7.

ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجی‏گری معنای شخصی

صفحه 147-168
سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ محسن حاجی‌تبار فیروزجایی؛ مریم طالبی

8.

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر روابط والد-فرزندی و سرسختی روانشناختی نوجوانان پسر

صفحه 169-188
حسن حبیبی؛ صدیقه احمدی؛ کیانوش زهراکار

9.

اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک

صفحه 189-216
خاتون میرزایی متین؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی؛ داود میرزایی فر

10.

اعتباریابی الگوی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری

صفحه 217-242
نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

11.

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی،امید و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه

صفحه 243-258
مدینه رحمانی دریا سری؛ سونیا یاوری نیا؛ فیروزه سپهریان آذر

12.

بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه های چند فرهنگی در ارتقای سواد چندفرهنگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران

صفحه 259-285
فریبا عاشوری؛ علیرضا صادقی

13.

بررسی رابطه مصرف بازی‌های رایانه‌ای و قلدری آموزشگاهی در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی

صفحه 287-313
حسین اسکندری؛ الهام اسحقی

14.

تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن در افزایش خودتنظیمی با تاکید بر نقش واسطه‌ای بازداری

صفحه 315-337
زهرا بهاری؛ علیرضا کیامنش؛ محمد حسین عبداللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login