1.

شناسه نشریه، سال سی ام، شماره99 ، بهار 1400


2.

سخن سردبیر

صفحه 7-8

3.

تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی

صفحه 9-27
حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ فاطمه علوی متین

4.

واکاوی نقش شخصیت سازمانی در بهبود عملکرد ایمنی

صفحه 29-52
مهدی دهقانی سلطانی؛ سارا رمضانی

5.

تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری

صفحه 53-78
مهسا جاودان مهر؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

6.

تبیین نقش نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی

صفحه 79-102
سلطانعلی شهریاری؛ محمد شهرابی فراهانی

7.

اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی

صفحه 103-133
مینا شجاع؛ امیدعلی خوارزمی؛ محمد اجزاء شکوهی

8.

تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی

صفحه 135-155
نیلوفر حبیب زاده شیرازی؛ سید محسن علامه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login