1.

شناسه نشریه، دوره سی ام، شماره101، پاییز1400


2.

بررسی تاثیر مکانیسم های هماهنگی رسمی و غیر رسمی بر دوجانبه گرایی فردی

صفحه 9-41
میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ سمیه لله گانی

3.

مدلی برای شایستگی های مشاور استراتژی سازمان

صفحه 43-67
محمد وکیلی؛ حامد دهقانان؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی

4.

تأثیر خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی

صفحه 69-92
یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی

5.

شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی براساس جهت گیری راهبردی سازمان و گروه های کارکنان در شرکتهای برتر تولیدی ایران

صفحه 93-123
علی اندایش؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور

6.

فراتحلیل شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

صفحه 125-160
باقر عسگرنژاد نوری؛ معصومه میرموسوی

7.

تبیین و سطح‌بندی شاخص‌های کارآفرینی راهبردی

صفحه 161-188
طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login