1.

آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن

صفحه 1-27
وحید ناصحی فر؛ یاسمن گیاهی

2.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم

صفحه 29-49
مهدی حقیقی؛ نادر مظلومی؛ پریا غفوری

3.

تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی

صفحه 51-76
عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی

4.

بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا

صفحه 77-97
محمودرضا اسماعیلی؛ علی شریعت نژاد

5.

نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

صفحه 99-123
محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی

6.

فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 125-152
یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور

7.

تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک

صفحه 153-169
غلامرضا توکلی؛ مجید رمضان؛ عباس معیا

8.

ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

صفحه 171-185
شهاب الدین شمس؛ امیر تیمور اسفندیاری مقدم

9.

الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

صفحه 187-219
سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی

10.

بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن

صفحه 221-240
حمیدرضا عریضی؛ بهروز دری؛ هاجر براتی

11.

ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان.

شهاب الدین شمس؛ امیر تیمور اسفندیاری مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login