1.

توانمندی‌های ذهنی در شکل‌گیری تفکر راهبردی سازمان

صفحه 7-44
شهرام خلیل نژاد؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان سرشت؛ اکبر مقدر

2.

واکاوی عوامل موثر بر طردشدگی در محیط کار ‏ در چارچوب مدل سه‌شاخگی

صفحه 45-76
فاطمه طاهری؛ مهدی فاضلی

3.

چارچوبی برای مدیریت فرایندهای کاری چابک مبتنی بر مفهوم "لبه‌ی آشوب"

صفحه 77-108
صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری

4.

جایگاه مدیریتی به مثابه شمشیر دولبه: الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی

صفحه 109-150
اکبر حسن پور؛ ساره ابراهیمی

5.

فرا شایستگی ادراک شده و پیامدهای آن: نقش میانجی‌گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی

صفحه 151-182
رضا سپهوند؛ مهدیه ویشلقی؛ فاطمه علوی متین

6.

تحلیل اثر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی با نقش میانجی نوآوری سبز

صفحه 183-222
سید نجم الدین موسوی

7.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان

صفحه 223-273
سیدرضا پورغفاری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مهدی دهقانی سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login