1.

تقابل جهان‌بینی گفتمانی حضرت نوح(ع) و قوم او در سورۀ هود طبق تحلیل گفتمان انتقادی وان‌دایک

صفحه 1-38
رجاء ابوعلی؛ احمد عارفی

2.

تأمّلی در مصادیق علم پیامبر(ص) بر اساس آیۀ 113 سورۀ نساء

صفحه 39-66
علی احمد ناصح؛ خدیجه امیری

3.

ویژگی‌ها و رویکردهای قصاصون در حوزۀ تفسیر قرآن در سده‌های اولیۀ اسلامی

صفحه 67-96
علی اصغر اصغری ولوجائی؛ سید حسین حسینی کارنامی

4.

ثبات و تغیّر در معاصی و جرائم شرعی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-122
یاسر تک فلاح؛ سید محمد حسن مومنی؛ سیدمحمدعلی امیری

5.

تحلیل و ارزیابی اقوال مفسّران دربارۀ حرف (واو) مندرج در فراز «وَ لِیَکُونَ من الموقنین» (آیۀ 75 انعام)

صفحه 123-150
حامد دژآباد؛ محمد علی بازقندی

6.

چگونگی شکل گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرا

صفحه 151-179
زهرا جلیلی

7.

واکاوی مبانی نقلی اعتقاد به تأثیر آیۀ «وَ اِن یَکاد» برای دفع چشم زخم

صفحه 181-213
اسماعیل اثباتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login