کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 36

1

اثر بخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 7، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 1-20
حسین جعفری ثانی؛ حمیده پاک مهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2012.6054

2

اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش ‏آموزان زورگو

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 14، شماره 47، بهار 1397، صفحه 49-73
علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل سلیمانی؛ هنگامه محرم زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2018.17688.1615

3

اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-17
کریم سواری؛ سمیه منشداوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jcps.2016.5148

4

اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی و نشخوار فکری در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 152-172
زینب حیدریان فرد؛ باب اله بخشی پور؛ محبوبه فرامرزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jcps.2016.2388

5

اثر بخشی گروه درمانی شناختی بر افسردگی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-98
مهدی زارع بهرام آبادی؛ طیبه نظری

6

اثربخشی مداخلات چندبعدی انگیزشی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 111-129
مهری اخلاقی؛ سیاوش طالع پسند

7

اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری بر خودکارآمدی،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 163-185
یاسر رضاپور؛ مینا نصوحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2018.27226.1669

8

ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 58-81
یوسف کریمی؛ کیومرث فرحبخش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2013.5916

9

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 85-109
شهرام واحدی؛ سعید قره‌آغاجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2014.226

10

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‏های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر‏خودکارآمدی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 66-87
دکتر علی مصطفایی؛ دکتر یحیی مهاجر

11

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 7، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 21-42
عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2012.6055

12

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 50-64
ناهید محمدی درویش بقال؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن اسدزاده؛ حسن احدی

13

بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 73-92
مرضیه میرسمیعی؛ صغری ابراهیمی قوام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2007.6004

14

بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 93-117
سمیه شعبانی؛ آزاده بلوکی؛ اسماعیل مام شریفی

15

بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 47-68
حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2013.6101

16

بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 88-108
علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری

17

پیش بینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

مطالعات پیش دبستان و دبستان
دوره 2، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 61-80
محبوبه حسینی؛ ایران دخت فیاض؛ غلامرضا منشئی؛ سید نبی الله قاسم تبار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2016.8951

18

تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-22
منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2015.1813

19

تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 125-144
فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8445

20

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166
داود حسین پور؛ فاطمه شمس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8446

21

تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 95-119
داود حسین پور؛ حسین علیزاده

22

تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 87، بهار 1397، صفحه 101-126
میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2018.8652

23

تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 95-124
احمد ایزدی یزدان آبادی

24

تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-27
محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2015.4419

25

رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان ومقایسه آن در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران

روانشناسی افراد استثنایی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 104-126
شیما وفا؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن اسدزاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.