کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 32

1

اثر بخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 7، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 1-20
حسین جعفری ثانی؛ حمیده پاک مهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2012.6054

2

اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-17
کریم سواری؛ سمیه منشداوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jcps.2016.5148

3

اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی و نشخوار فکری در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 152-172
زینب حیدریان فرد؛ باب اله بخشی پور؛ محبوبه فرامرزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jcps.2016.2388

4

اثر بخشی گروه درمانی شناختی بر افسردگی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-98
مهدی زارع بهرام آبادی؛ طیبه نظری

5

اثربخشی مداخلات چندبعدی انگیزشی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 111-129
مهری اخلاقی؛ سیاوش طالع پسند

6

اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری بر خودکارآمدی،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 163-185
یاسر رضاپور؛ مینا نصوحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2018.27226.1669

7

ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 58-81
یوسف کریمی؛ کیومرث فرحبخش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2013.5916

8

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 85-109
شهرام واحدی؛ سعید قره‌آغاجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2014.226

9

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‏های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر‏خودکارآمدی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 66-87
دکتر علی مصطفایی؛ دکتر یحیی مهاجر

10

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 7، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 21-42
عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2012.6055

11

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 50-64
ناهید محمدی درویش بقال؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن اسدزاده؛ حسن احدی

12

بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 73-92
مرضیه میرسمیعی؛ صغری ابراهیمی قوام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2007.6004

13

بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 93-117
سمیه شعبانی؛ آزاده بلوکی؛ اسماعیل مام شریفی

14

بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 47-68
حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2013.6101

15

بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 88-108
علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری

16

تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-22
منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2015.1813

17

تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 125-144
فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8445

18

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166
داود حسین پور؛ فاطمه شمس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8446

19

تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 95-119
داود حسین پور؛ حسین علیزاده

20

تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 26، شماره 87، بهار 1397، صفحه 101-126
میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2018.8652

21

تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 95-124
احمد ایزدی یزدان آبادی

22

تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-27
محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2015.4419

23

رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان ومقایسه آن در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران

روانشناسی افراد استثنایی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 104-126
شیما وفا؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن اسدزاده

24

رابطه بین خوش‌بینی و خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 111-132
محمد علی اسلامی؛ یدالله آزادی؛ حسن غرایاق زندی؛ زینب السادات عمادالدین
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qccpc.2018.26798.1658

25

رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 99-122
فریبا بختیاری؛ گلنسا گلینی مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jrlat.2017.17014.1259

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.