1.

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18
مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

2.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 21-36
مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی

3.

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-23
فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی

4.

رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-27
سید سعید ترابی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ ربابه نوری

5.

ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 121-146
زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ جعفر حسنی؛ محمد حسین عبداللهی

6.

شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 107-132
فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی

7.

شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ)

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 79-101
فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشاشریفی

8.

فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94
پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی

9.

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 65-81
مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.