1.

ارتباطات دور و توسعه ملی

دوره 12، شماره 28.29، خرداد 1384، صفحه 173-211
داور زارعیان

2.

ارتباطات غیر کلامی و توسعه صنعت جهانگردی

دوره 9، شماره 20، اسفند 1381، صفحه 35-58
مهدی کروبی

3.

آینده نگری چالش های نظارت الکترونی در جامعه اطلاعاتی ایران

دوره 12، شماره 31، آذر 1384، صفحه 39-69
امید علی مسعودی

4.

بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین"

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 3-27
هادی خانیکی

5.

بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

دوره 11، شماره 43.44، اسفند 1383، صفحه 217-242
منیجه بحرینی زاده

6.

بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

دوره 12، شماره 28.29، خرداد 1384، صفحه 7-56
هادی خانیکی

7.

رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

دوره 2، شماره 6، مهر 1383، صفحه 89-106
جعفر رضائی؛ نگین سلیمی

8.

شناسایی مؤلفه‌های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران

دوره 8، شماره 32، شهریور 1399، صفحه 239-272
فرنوش زنگوئی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ جمشید صالحی صدقیانی

9.

طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی

دوره 27، شماره 88، تیر 1397، صفحه 143-174
حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ محمد یزدانی زیارت

10.

کارکرد تربیتی رسانه؛ گفتمان نوین ارتباطی مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 137-170
حامد فروزان؛ سیدرضا نقیب السادات

11.

مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 21، شماره 66، دی 1390، صفحه 47-77
کامران فیضی؛ علیرضا دانشوران

12.

نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1372، صفحه 53-68Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login