1.

اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت

دوره 21، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 141-166
بهمن حاجی پور؛ مرتضی کرد

2.

یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 127-147
احسان پروین؛ محمدرضا کارگذاری

3.

الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 1-26
میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ علیرضا کوشکی جهرمی

4.

بررسی تأثیر نوع‌دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 87-111
محمد حسین شجاعی؛ حسین رحمان سرشت

5.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 20، شماره 62، پاییز 1389، صفحه 37-59

6.

تاثیر رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی سازمان مرکزی)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 151-168
ابوالفضل صمدیان

7.

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 25-43
نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده

8.

تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 1-27
اکبر عالم تبریز؛ مهرانگیز عباسی

9.

تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 1-17
ابوالفضل کزازی؛ عباس شول

10.

تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 131-159
سید یعقوب حسینی؛ نینا چلی سریل

11.

رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 231-247
سیدعلی اکبر افجه؛ ندا رضایی ابیانه

12.

عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 123-146
بهروز رضایی منش؛ مهدی نوربخش

13.

معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 47-81
عمر محمودیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.