1.

ارائه مدل پیش بینی برای بررسی میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور

دوره 9، شماره 30، دی 1392، صفحه 1-24
دریاناز پهلوانی نژاد

2.

بررسی تاثیر فناوری‌های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران

دوره 9، شماره 35، خرداد 1400، صفحه 77-98
لیلی قماشچی؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی

3.

بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی

دوره 2، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 121-138
اکبر مومنی راد؛ خدیجه عل آبادی

4.

پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی: درنگی بر نقش متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت

دوره 9، شماره 30، دی 1392، صفحه 55-78
محمدعلی رستمی نژاد

5.

پیش‌بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای مؤثر در یادگیری الکترونیکی و درگیری تحصیلی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 99-118
حسن محمودیان؛ سعید طالبی

6.

تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 19-37
زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی

7.

تبیین ساختاری نقش یادگیری الکترونیکی بر انتقال آموزش به محیط کار در میان کارکنان

دوره 5، شماره 18، دی 1401، صفحه 97-123
سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حسن عباسی

8.

تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 19-40
ابراهیم رجب پور؛ سارا بابااحمدی بابااحمدی

9.

تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش «آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره‏های الکترونیکی»

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 1-27
دکتر فرهاد سراجی؛ دکتر مسیب یارمحمدی واصل

10.

مدلی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 91-121
محمود جعفرپور

11.

مدل‌سازی پیشرفت تحصیلی دانشگاهی در همه‌گیری کووید-19 بر اساس متغیرهای شخصیتی و نگرشی دانشجویان

دوره 19، شماره 67، فروردین 1402، صفحه 70-101
عنایت اله زمان پور

12.

مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 111-136
ایوب درگی؛ حسن رشیدی

13.

نگرشی آسیب شناسانه به آزمونهای الکترونیکی در ایران ( مطالعه موردی آزمون الکترونیکی تافل)

دوره 6، شماره 24، تیر 1395، صفحه 145-170
حمدالله حبیبی؛ بایرام آقاپور؛ ماریا فاطمی؛ سعید خدایاری؛ امین هماینی دمیرچی؛ علی رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login