1.

ازدواج دختر حضرت لوط (ع) با مشرکان؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایى

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
کاوس روحی برندق

2.

ازدواج دختر حضرت لوط(ع) با مشرکان؛ با تأکید بر دیدگاه علاّمه طباطبائی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 7-18
کاووس روحی برندق

3.

امامت از دیدگاه شیعۀ دوازده امامی با تکیه بر براهین عقلی و آیات و روایات

دوره 4، شماره 12، مهر 1392، صفحه 7-34
محمدحسین بیات

4.

اهل بیت (علیهم‌السّلام) در آیة تطهیر

دوره 3، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-18
سید معصوم حسینی

5.

بازخوانی قرآنی- عرفانی گناه ناکرده آدم (ع)؛ دیدگاهی نو در سازگاری دیدگاه صدر المتالهین و علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 8، تیر 1397، صفحه 30-7
کاوس روحی برندق

6.

بازکاوی نگرش اندیشمندان علم کلام در باب قلمرو عصمت انبیاء‌ ؛ با تاکید بر آراء سید مرتضی و فخرالدین رازی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 147-168
مهدی مهدوی اعلا؛ علی رضا خاتم شیشه‌بر

7.

بررسی متنی سندی روایات عصمت امامان (علیهم‌السّلام)

دوره 5، شماره 15، تیر 1393، صفحه 63-88
صمد عبداللهی عابد؛ جمشید بیات

8.

تأمّلی در مصادیق علم پیامبر(ص) بر اساس آیۀ 113 سورۀ نساء

دوره 14، شماره 55، دی 1402، صفحه 39-66
علی احمد ناصح؛ خدیجه امیری

9.

تحلیل و بررسی دلالت آیة تطهیر بر عصمت اهل بیت(ع) در نگاه مفسران شیعه و اهل سنّت

دوره 8، شماره 30، آذر 1396، صفحه 103-132
کاوس روحی برندق؛ سید سجاد غلامی

10.

تحلیل و نقد انگارة شرک‌ورزی پیامبر اکرم(ص) در قرآن؛ مطالعة موردی سه شبهة شاخص

دوره 13، شماره 44، فروردین 1401، صفحه 191-219
کاوس روحی برندق

11.

جایگاه آیۀ مباهله در مطالعات کلامی فریقین

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 229-281
سید محمد تقی موسوی کراماتی

12.

ردّ اشکالات ابن‌تیمیه بر دلیل اول عقلی علامه ‌حلی بر اثبات امامت امام‌ علی(ع)

دوره 4، شماره 6، فروردین 1401، صفحه 107-126
رضا بنی اسدی؛ فاطمه قوه ندوشن

13.

شبهه زدایی تقابل عصمت و آیات عتاب در نمای شصت و پنجمین آیه سوره زمر

دوره 9، شماره 34، مهر 1397، صفحه 133-156
فهیمه گلپایگانی؛ سید حسین حسینی کارنامی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

14.

عصمت انبیاء از منظر کلام اسلامی با بررسی تطبیقی بین دیدگاه متکلّمان مسلمان و آراء کلامی علّامه طباطبائی

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 87-112
یحیی صولتی

15.

مسئله امامت از دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 301-327
محسن حبیبی؛ فاطمه عباس زاده

16.

مطالعه تطبیقی گستره عصمت رسول خدا در قرآن کریم از منظر طبرسی و فخر رازی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 141-164
سیدسجاد جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login