1.

یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 127-147
احسان پروین؛ محمدرضا کارگذاری

2.

ارائه الگوی پیش‏بینی عوامل فردی و آموزشی ( سازمانی) مؤثر بر بهره‏وری

دوره 10، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 155-184
محمد غفاری مجلج

3.

ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 1-16
حمید رضا بهرامی؛ رسول صریحی اسفستانی

4.

الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118
سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی

5.

بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 95-120
علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی

6.

بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش

دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 25-35
محمد تقی تقوی فرد؛ مهران شیرزاد؛ زینب صلواتی؛ علی پوراشرف

7.

بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400
ثریا ضیایی؛ مهناز محسنی طارمسری

8.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 81-116
علی صفری؛ فائزه رادی

9.

بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 1-23
اصغر مشبکی اصفهانی؛ زینب رضایی

10.

بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 193-215
احسان پروین؛ شراره محمدی؛ ناصر شیربگی؛ طاهره لطفی نژاد

11.

بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 121-143
مهدی حقیقی کفاش؛ محمود جلائیان دهقانی

12.

بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 101-121
سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی؛ حمیده پریشانی فروشانی

13.

بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 5-25
شهرناز مرتضوی

14.

پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 21، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139
مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی

15.

تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 47-72
مرجان فیاضی؛ وحید یوسفیان آرانی

16.

تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 97-128
نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی

17.

تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 137-158
علی حمیدی زاده؛ جبار باباشاهی؛ مریم کنف چیان

18.

تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 29، شماره 95، بهار 1399، صفحه 47-79
مهدی یزدان‏ شناس؛ سعید باباخانی

19.

تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123
امین نیک پور

20.

رابطه بین کیفیت زندگی کاری، تعهدسازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399
پریسا محمدی؛ محمود دورودیان

21.

رابطه خود کنترلی و منبع کنترل با تعهد سازمانی در کارمندان اداره آموزش و پرورش سبزوار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 49-66
حسن نودهی؛ علی رشیدی؛ علی خلیلی؛ شهرام مهرآور گیگلو

22.

عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 137-154
غفار کریمیان پور؛ قادر رضایی؛ سید محمد جابر باقری

23.

هویت و تعهد سازمانی در مراکز تربیت معلم (مورد مطالعه: مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-42
مهدی صادقیان سورکی؛ عبدالرسول جمشیدیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.