1.

اثرات همه‌گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران

دوره 21، شماره 81، تیر 1400، صفحه 155-196
جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی؛ حجت الله میرزایی؛ حبیب سهیلی

2.

ارزیابی کیفیت شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) از دیدگاه معلمان و دبیران استان خوزستان

دوره 5، شماره 17، مهر 1401، صفحه 85-108
سیدعباس رضوی

3.

بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی

دوره 9، شماره 31، تیر 1401، صفحه 167-187
فاطمه شاهرجبیان؛ زبیر صمیمی؛ سید جواد عمادی چاشمی

4.

بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

دوره 7، شماره 22، مهر 1401، صفحه 87-106
خشایار خاوریان؛ ملیحه قربانی؛ فاطمه کاظمی؛ مینا میرمعصومی؛ شهاب الدین کرمانشاهی

5.

بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت

دوره 30، شماره 100، تیر 1400، صفحه 163-191
داود قربان زاده؛ شادان وهاب زاده؛ الهه کاظمی

6.

بررسی کیفی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده درکنارآمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 53-94
علی قره داغی؛ سپیده معصومی علاء

7.

بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19

دوره 15، ویژه نامه کووید 19، آذر 1399، صفحه 145-177
داود قربان زاده؛ احسان عابدی

8.

تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از کووید-19

دوره 14، شماره 54، تیر 1402، صفحه 1-34
کامران شیوندی چلیچه؛ سعید عبدالملکی؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر

9.

تحلیل احساسات توئیت های مرتبط با کرونا در ایران با استفاده از شبکه عصبی عمیق

دوره 10، شماره 37، مهر 1400، صفحه 109-134
محمد احسان بصیری؛ شیرین حبیبی؛ َشهلا نعمتی

10.

جولان استعاره‌ها در دوران کرونا؛ ارزیابی عناوین خبری در چارچوب زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
مهسا صادقی

11.

رابطه سرزندگی تحصیلی و تجارب یادگیری با تفکر انتقادی دانشجویان در دوره کووید 19: نقش میانجی‌ سرمایه روان‌شناختی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1402، صفحه 84-104
سیدمهدی زعیم زاده؛ اصغر جعفری

12.

طراحی مدل خرید مشتریان از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا با تأکید بر هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 40، تیر 1401، صفحه 233-263
یزدان شیرمحمدی؛ آرش بستان منش

13.

مدرنیزاسیون و شیوع بیماری‌های عفونی نوپدید: بررسی عوامل زیربنایی ظهور و همه‌گیری کووید-19 و تداوم آن

دوره 27، شماره 91، دی 1399، صفحه 39-78
مهیار محبی میمندی؛ محمد ساسانی پور

14.

نقش «رسانه های خبری آنلاین» و «رسانه های اجتماعی» در اقدامات پیشگیرانه از دیدگاه سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه همه گیری کووید-19

دوره 9، شماره 36، دی 1402، صفحه 140-107
بهرام نیک بخش

15.

نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 95-116
هادی سلیمی؛ کبری حاجیعلیزاده؛ مجتبی عامری سیاهویی؛ پریسا بهدوستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login