1.

آیا درباره وجود ذهنی هنوز حرفی برای گفتن وجود دارد؟ بررسی برخی نقدهای وارد بر نظریۀ وجود ذهنی و تعریف نقشی جدید برای آن

دوره 13، شماره 50، تیر 1396، صفحه 64-83
ابوالفضل صبرامیز؛ مرتضی حاج حسینی

2.

آیا واقعی‌گرایی ‌جدید از مصادیق واقعی‌گرایی ‌جانشینی است؟

دوره 5، شماره 19، مهر 1388، صفحه 27-48
لطف الله نبوی؛ مجتبی امیر خانلو

3.

بررسی و تحلیل تغییرات ساخت واژی در قرآن کریم

دوره 13، شماره 45، مهر 1401، صفحه 85-108
بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ سکینه صارمی گروی؛ فاطمه رفسنجانی مقدم

4.

«تبدیل» و «نوشتن کتاب با دستان»؛ تحلیلی زبان‌شناختی از دو گزارۀ موهم تحریف بایبل در قرآن

دوره 11، شماره 40، مهر 1399، صفحه 1-32
محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمدعلی مهدوی راد

5.

تحلیل گفتمان خنده در آیات و روایات

دوره 11، شماره 40، مهر 1399، صفحه 33-67
عباس اشرفی؛ راحله حیدری

6.

تحلیل مقایسه‌ای ساز و کار قرینه و بافت زبانی در فهم متن

دوره 3، شماره 9، دی 1392، صفحه 55-70
فرشید ترکاشوند؛ نسرین ناگهی

7.

تفاوت معناشناختی واژگان «اصطفی» و «اختار» در قرآن

دوره 7، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 69-94
سیده فاطمه شاه مرادی؛ کبری راستگو

8.

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک (مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 3، شماره 7، تیر 1395، صفحه 41-60
زینب غفورنیا؛ شیوا قمی؛ عصمت مؤمنی

9.

مطالعة حوزه‌های معنایی «صبر» در آیات قرآن

دوره 7، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 133-156
رضا امانی؛ زهرا عبادی؛ صدیقه رضایی

10.

مطالعۀ تفسیری ماده (حفظ) در آیۀ نهم سوره حجر با تکیه بر روش معناشناسی

دوره 13، شماره 50، مهر 1401، صفحه 145-170
محسن حبیبی؛ علیرضا قدردان؛ احمد شهرابی فراهانی

11.

معناشناسی احسان در قرآن

دوره 5، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 61-83
علیرضا دهقانپور؛ ژیلا بخشی

12.

معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1398، صفحه 107-130
ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج

13.

معناشناسی زبان قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره) در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

دوره 6، شماره 21، شهریور 1394، صفحه 143-161
نصرت نیل‌ساز؛ علی حاجی خانی؛ سعید جلیلیان

14.

معناشناسی ماده (رسل) و واژۀ (رسول) بر مبنای روابط جانشینی در قرآن، روایات و عهدین

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 57-85
محمدعلی کاظمی تبار؛ فاطمه شیخ مومنی

15.

معناشناسی واژة «جهاد» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 23، تیر 1395، صفحه 129-150
بیژن کرمی میرعزیزی؛ عسگر بابازاده اقدم؛ شبنم بهرامی؛ زهرا قاسم‌پور گنجه‌لو

16.

نقد و بررسی ترجمة سورة القارعه بر مبنای بافت زبانی آن (موردپژوهانة ترجمه‌های فولادوند و مکارم شیرازی)

دوره 9، شماره 20، شهریور 1398، صفحه 246-217
عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ معصومه بهره ورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login