1.

ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

دوره 11، شماره 28، فروردین 1392، صفحه 21-40
اکبر عالم تبریز؛ امیر سالار محمدی؛ میر سامان پیشوایی

2.

بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

دوره 13، شماره 39، دی 1394، صفحه 35-62
محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی

3.

تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دوره 9، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 1-18
میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

4.

ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید

دوره 20، شماره 63، دی 1389، صفحه 115-151

5.

تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضاوت های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن

دوره 13، شماره 41، بهمن 1388، صفحه 29-51
عبدالرسول قاسمی

6.

توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی

دوره 3، شماره 12، آبان 1391، صفحه 59-78

7.

دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با استفاده از ارزش طول عمر مشتری و رویکرد زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: مشتریان یک بانک خصوصی)

دوره 15، شماره 45، تیر 1396، صفحه 45-74
محمد تقی تقوی فرد

8.

رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 8، شماره 32.31، اسفند 1380، صفحه 111-136
جمشید صالحی صدقیانی

9.

رویکردی نوین جهت سنجش هزینه های کیفیت با استفاده از مفاهیم کارت امتیازی متوازن با رویکرد فازی

دوره 16، شماره 48، فروردین 1397، صفحه 109-130
ابوالفضل کاظمی؛ وحید حاجی پور

10.

شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت تغییرات در قرارداد‌های EPC حوزه صنعت نفت با استفاده از روش ترکیبی AHP و GRA

دوره 9، شماره 36، مهر 1399، صفحه 127-148
پیمان نیایش نیا؛ سیروس غلامپور؛ مرتضی رعیتی دماوندی

11.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

دوره 8، شماره 20، فروردین 1390، صفحه 167-194
علیرضا ممقانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم

12.

گردشگری مذهبی و شناسایی محدوده های احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS ( شهر مقدس قم)

دوره 15، شماره 51، مهر 1399، صفحه 207-228
مهدی قرخلو؛ مصطفی توکلی نغمه؛ علیرضا گروسی

13.

مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت)

دوره 18، شماره 56، دی 1386، صفحه 141-172
محمود محمدیان؛ فرشته امینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login