1.

بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در روانشناسی وجودی و دیدگاه قرآنی علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 6، شماره 22، مهر 1394، صفحه 7-36
حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی وجدانی همت

2.

بررسی دیدگاه کلامی جوادی آملی بر المیزان در سیاق آیات 30بقره و32 انفال

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 229-248
رقیه حامل

3.

بررسی عناصرالگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 8، مهر 1396، صفحه 1-27
ذکیا عباسی

4.

تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 34، تیر 1397، صفحه 27-56
زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی

5.

جایگاه مطالعات جغرافیایی در آراء تفسیری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 5، شماره 16، مهر 1393، صفحه 35-66
طاهره امین طباطبایی؛ حسین افسر دیر

6.

جامعیّت تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 12، مهر 1392، صفحه 149-164
سید صدرالدین طاهری

7.

جامعیّت قرآن از نگاه علاّمه طباطبائی

دوره 4، شماره 14، آبان 1392، صفحه 7-20
سید معصوم حسینی

8.

جستاری در آراء کلامی‌ علاّمه طباطبائی(ره)در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 91-112
محمد شعبانپور

9.

چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 7-24
حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری

10.

رویکردی انتقادی به دیدگاه رشیدرضا دربارۀ زیارت قبور در مقارنه با دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 13، شماره 44، فروردین 1401، صفحه 57-86
علی اصغر شعاعی؛ حسنعلی نوروزی؛ حسین مقدس

11.

علامه طباطبائی و نحوة بهره‌گیری از اشعار عربی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 103-126
مهدی دشتی

12.

گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-145
فاطمه حسینی میرصفی

13.

مبانی علامه طباطبایی در نقد نظرات زمخشری در تفسیر الکشاف(با رویکردی بر ادله‌ی قرآنی و قرائن درون‌متنی آیات)

دوره 12، شماره 44، اردیبهشت 1400، صفحه 41-72
قاسم بستانی؛ مینا شیخی؛ امان اله ناصری کریموند

14.

معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 139-160
محمد نبی احمدی؛ رضا امانی؛ مصیب مرزبانی

15.

معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
مصیب مرزبانی؛ مجمد نبی احمدی؛ رضا امانی

16.

معناشناسی درزمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1394، صفحه 43-67
حسین خاکپور؛ مریم بلوردی

17.

نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با رویکردی بر قرینۀ سیاق

دوره 10، شماره 36، مهر 1398، صفحه 151-176
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی

18.

نقش جامعه‌ساز «هدایت به امر» امام در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 71-90
علی سروری مجد

19.

واکاوی مبانی نقد‌الحدیثی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 11، شماره 39، تیر 1399، صفحه 65-97
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login