1.

بررسی و تحلیل موضوعات "اجتماعی" در مقالات علمی حوزۀ برنامه درسی

صفحه 6-33
غلامرضا یاددگارزاده؛ ابوالفضل آقابابا

2.

واکاوی وتبیین استراتژی های سنجش وارزش یابی در برنامه درسی متوسّطه اوّل

صفحه 34-56
حسین خدری؛ علی اصغر بیانی؛ حسین فکوری حاجی یار؛ حسن صائمی

3.

مطالعه اثربخشی مهندسی ارزش در ارتقا کیفیت آموزش دوره متوسطه

صفحه 58-80
امین انصاری؛ حسن انصاری

4.

قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی

صفحه 82-111
شیوا جلایری لایین؛ حسین جعفری ثانی؛ غزل جلایری لایین

5.

تحلیل محتوای کتب درس دین وزندگی دوره‌ی متوسطه دوم ا زمنظر توجه به رویکرد تربیت عرفانی

صفحه 112-131
ابوسعید داورپناه؛ مسعود خنجرخانی

6.

برنامه درسی مذاکره ای، الزامات، فرصت ها وچالش ها

صفحه 132-165
سکینه شرفی؛ حسین مومنی مهموئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login