1.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 63-91
منیژه محمدزاده؛ ابوالفضل امانیان؛ سیدرسول حسینی

2.

بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 11-30
رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی

3.

پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395)

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 101-120
ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهدبابلان؛ علی خالق خواه

4.

تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 135-149
داود حسین پور؛ مریم اهوپای

5.

تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 53-72
رضا سپهوند؛ مهدیه مغوئی نژاد

6.

تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 83-100
محمد فروهر؛ رضا هویدا

7.

رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 115-134
هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی

8.

شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 1-24
سید مهدی الوانی؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید صفری؛ سعید خدامرادی

9.

شناسایی و تبیین آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب‌ و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 253-276
امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد

10.

عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 1-27
سیدمهدی الوانی؛ سعید صفری؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید خدامرادی

11.

کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 111-134
رحیم عابدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.