دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 125-157، صفحه 1-376  XML

1

اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

صفحه 9-33
حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.15570.1289

2

تعارض أقاریر در باب قتل

صفحه 35-58
خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.15384.1283

3

اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392

صفحه 59-87
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.15162.1277

4

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

صفحه 89-123
مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2019.24456.1481

5

نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر

صفحه 125-157
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.26381.1504

6

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه 231-264
حسن مرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.30817.1651

7

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری

صفحه 191-230
محمد خلیل صالحی؛ علی افراسیابی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2019.9414

8

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

صفحه 159-189
علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.23035.1439

9

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد

صفحه 265-297
حسین خدایار؛ رحیم نوبهار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.32939.1699

10

دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی

صفحه 299-329
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2019.34981.1746

11

اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

صفحه 331-357
خیرالله هرمزی؛ سید حجت علوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.31848.1670


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.