1.

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید و رضایت از زندگی در مادران دارای فرزند معلول

دوره 12، شماره 47، مهر 1401، صفحه 151-172
یوسف گرجی؛ راضیه کیوان پور

2.

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران

دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 99-122
زهرا نیلی احمد آبادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی

3.

اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 18، شماره 64، تیر 1401، صفحه 157-174
طاهره پژوهی؛ محمد علی نادی؛ ایلناز سجادیان

4.

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 137-159
مهدی خانجانی

5.

بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 103-116
سیما علیدائی؛ حسین ابراهیمی مقدم

6.

بررسی رابطه برآورده شدن نیاز های اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی

دوره 14، شماره 50، دی 1397، صفحه 71-87
رضا پورحسین؛ سحر احسانی؛ نرگس انسانی مهر؛ رضا نبی زاده

7.

بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

دوره 1، شماره 4، دی 1389، صفحه 73-90
ابوالفضل کرمی

8.

بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان

دوره 11، شماره 35، فروردین 1394، صفحه 123-135
حسن محمودیان؛ هادی صفریان؛ حسین هاشمزاده واعظ؛ سید عبدالله میرمحمد تبار؛ شیرین رضوانی فر

9.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 6، شماره 23، مرداد 1394، صفحه 179-205
معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده

10.

بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 67-87
محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

11.

بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری ‏کرونا ویروس جدید (کووید-19)‏

دوره 16، شماره 55، فروردین 1399، صفحه 1-25
علی دلاور؛ لیلا شکوهی امیرآبادی

12.

تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1395، صفحه 135-151
علی شیخ الاسلامی؛ شکوفه رمضانی

13.

تأثیر تعارض کار- خانواده بر رضایت از زندگی با میانجیگری استرس شغلی و رضایت شغلی در تدریس حضوری و مجازی از دیدگاه اساتید

دوره 10، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 1-39
مسعود سیم خواه؛ الهه محمدخانی

14.

تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد

دوره 8، شماره 28، شهریور 1400، صفحه 201-226
ابوالفضل حسینی؛ علی اکبر مجدی؛ زهرا خلیقی

15.

عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

دوره 8، شماره 31، تیر 1396، صفحه 203-229
محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم

16.

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 101-126
نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری

17.

کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟

دوره 1، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 138-145
محمدنقی فراهانی؛ شهرام محمدخانی

18.

مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی با رویکرد کیفی

دوره 14، شماره 56، مهر 1402، صفحه 79-113
داود قاسم زاده؛ حسین واحدی کوجنق؛ مهدی چیت ساز

19.

مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 93-123
مهدی زارع احمد آبادی؛ علی اکبر پونده نژادان

20.

مقایسه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران.

دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 77-111
اکبر شریفیان؛ حسین رضایی

21.

مهارت‌های اجتماعی، رضایت از زندگی و جایگاه مهار در دانش‌آموزان دارای نارسایی شنوایی، بینایی و عادی

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 87-106
ایران داودی؛ رقیه مزارعی کاسکانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

22.

نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

دوره 4، شماره 15، مهر 1392، صفحه 119-136
محمود برجعلی؛ محمود نجفی

23.

نقش هوش موفق و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 139-156
سوسن جهاندوست دالنجان؛ زهره علادالدینی؛ هاجر براتی

24.

نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان

دوره 1، شماره 3، تیر 1389، صفحه 145-178سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login