1.

ارتباط نفس با مجردات و مادیات در فلسفه افلوطین و ملاصدرا

دوره 5، شماره 20، دی 1388، صفحه 17-22
رضا اکبریان؛ طیبه کرمی

2.

بدنمندی مُدرِک به عنوان مقدمة صیانت ذات در ملاصدرا و هگل

دوره 17، شماره 68، دی 1400، صفحه 1-28
پیام آقاسی؛ عزیزاله افشار ;کرمانی

3.

بررسی تاثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی

دوره 13، شماره 52، دی 1396، صفحه 7-32
سعید انواری؛ حامده راستایی جهرمی

4.

بررسی جایگاه و نقش ملاصدرا و برخی از شاگردانش در فلسفی شدن کلام شیعه

دوره 4، شماره 6، فروردین 1401، صفحه 7-27
فاطمه طاهری زاده

5.

بررسی حالات و خصوصیات نفس در مقام خیال وپیامدهای آن در حکمت‌ متعالیه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1391، صفحه 9-32
بهزاد مرتضایی

6.

پدیده عشق در حیوانات از دیدگاه حکمت صدرایی

دوره 17، شماره 66، تیر 1400، صفحه 151-176
حمیدرضا میرزایی

7.

تأثیر آراء فلسفی ملاصدرا بر مکتب اخلاقی او

دوره 14، شماره 54، تیر 1397، صفحه 224-242
سید محمد حسین میردامادی؛ علی ارشد ریاحی

8.

تحلیل هستی‌شناسی «متاورس» و نحوه ادراک در آن بر اساس دیدگاه ملاصدرا

دوره 19، شماره 76، دی 1402
جلیله صالحی؛ محمدعلی وطن دوست

9.

تناظر سخن با عالم هستی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 19، شماره 76، دی 1402
مجید صادقی حسن آبادی؛ نجمه لب خندق

10.

دیالکتیک استعلایی و هستی‌شناسی صدرایی

دوره 4، شماره 14، تیر 1387، صفحه 61-78
حسین کلباسی اشتری

11.

رهیافت قرآنی و روایی بر حقیقت ادراکی نفس با تبیین های صدرایی

دوره 12، شماره 45، تیر 1400، صفحه 183-204
محمدرضا کریمی والا؛ روح الله نصیری

12.

رویکرد علّامه طباطبائی (ره) به ادلّة مُثُل افلاطونی در فلسفة صدرایی

دوره 5، شماره 8، تیر 1397، صفحه 120-103
ابراهیم رستمی

13.

سیاست و حکومت در منظومه فکری صدرالمتأهین

دوره 2، شماره 6، تیر 1385، صفحه 7-24
طوبی کرمانی

14.

علیت در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 32، دی 1391، صفحه 103-114
علی فتح طاهری

15.

کثرت و غیریت در فلسفه ملاصدرا

دوره 10، شماره 38، آبان 1400، صفحه 204-226
اکرم باقری؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

16.

مجعولیت وجود و ملاک آن از نگاه ملاصدرا و مقایسۀ آن با دیدگاه کانت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1395، صفحه 65-78
عبدالعلی شکر؛ صدیقه میرزایی

17.

مقایسه نظریة آشنایی راسل و نظریة علم حضوری ملاصدرا

دوره 17، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 87-112
زهرا سرکارپور؛ زهرا خزاعی

18.

ملاصدرا و تقدم وجود

دوره 6، شماره 24، دی 1389، صفحه 91-100
قاسم پورحسن

19.

نقش آب و آبرسانی در معماری عمارت‌های سلطنتیِ عصر صفویه

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 411-478
کاوه فرهادی؛ مصطفی تقی زاده

20.

نگرشی صدرایی به آزمایش‌های بنجامین لیبت دربارۀ ارادۀ آگاهانه

دوره 14، شماره 54، تیر 1397، صفحه 180-207
محمد حسین زاده

21.

هانری کربن: از هایدگر تا ملاصدرا هرمنوتیک و پیوستگی در طلب هستی

دوره 4، شماره 14، تیر 1387، صفحه 111-136
رضا اکبریان؛ املی نوو اگلیز

22.

واکاوی نفس قدسی از نگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

دوره 15، شماره 60، دی 1398، صفحه 39-68
زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login