1.

اساسی سازی حقوق خصوصی

دوره 20، شماره 61، اسفند 1397، صفحه 209-234
یوسف مولائی؛ مرتضی حاجی پور

2.

اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی

دوره 19، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 173-201
عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی

3.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

دوره 5، شماره 17، بهمن 1395، صفحه 155-188
محمد صدر توحیدخانه

4.

بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

دوره 25، شماره 80، مهر 1402، صفحه 7-46
سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی

5.

بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

دوره 18، شماره 54، خرداد 1396، صفحه 247-264
سیداحمد حبیب‌نژاد؛ محمد منصوری بروجنی

6.

بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

دوره 21، شماره 65، شهریور 1393، صفحه 49-81
نادر سالارزاده؛ عادل هاشمی نجف آبادی

7.

بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 145-174
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند

8.

تاجگذاری؛ نماد عظمت و قدرت دیکتاتور

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 85-102
محمد حسین خوانین زاده

9.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی

دوره 25، شماره 81، دی 1402، صفحه 251-294
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی

10.

تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368

دوره 8، شماره 29، خرداد 1401، صفحه 23-57
آیت مولایی

11.

جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا

دوره 19، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 125-148
حسین باقری زرین قبائی؛ منوچهر توسلی نائینی

12.

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

دوره 7، شماره 16، مرداد 1384، صفحه 213-249
محمد شریف

13.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 289-315
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود

14.

حکمرانی و ساختار؛ تأملی نظری بر ساختار حقوق اساسی در ایران

دوره 9، شماره 36، بهمن 1402، صفحه 25-60
کیومرث اشتریان

15.

حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 175-198
علیرضا اسدپورطهرانی؛ مسعود راعی دهقی

16.

حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی

17.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین

دوره 21، شماره 64، مهر 1398، صفحه 111-132
جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ وحید باکویی کتریمی

18.

رویکرد روزنامۀ حبل‌المتین کلکته به مقولۀ دولت و قانون اساسی مشروطه؛ با تأکید بر دورۀ تدوین متمم قانون اساسی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 157-190
مهدی فرجی؛ بهزاد قاسمی

19.

شناسایی جایگاه اصل 27 در نظام حقوق اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403
محمد مهد‌ی‌فر؛ فائزه رفعت نژاد

20.

ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1401، صفحه 189-211
جواد تقی زاده؛ سمانه تقی زاده چاری

21.

مبنای اصلاح قانون اساسی 1358: عمل حقوقی یا سیاسی ملت

دوره 5، شماره 19، آذر 1398، صفحه 33-54
علیرضا دبیرنیا

22.

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی

دوره 20، شماره 61، اسفند 1397، صفحه 261-289
عبدالمجید سودمندی

23.

مفهوم لایحه قضایی

دوره 18، شماره 53، اسفند 1395، صفحه 9-27
جواد کاشانی

24.

هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی

دوره 20، شماره 62، خرداد 1398، صفحه 155-184
قدرت الله رحمانی

25.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس

دوره 25، شماره 80، مهر 1402، صفحه 47-94
فردین مرادخانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login