1.

ارائه مدلی جهت دسته‌بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی

دوره 6، شماره 21، مهر 1396، صفحه 65-92
فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ امیر مانیان؛ آمنه خدیور

2.

پایش چالش های ذهنی مردم در فضای مجازی در دوران کرونا

دوره 10، شماره 37، مهر 1400، صفحه 215-232
احسان کاشی؛ مهری شهریاری

3.

تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن‌کاوی

دوره 9، شماره 35، خرداد 1400، صفحه 5-34
عظیم زارعی؛ مهری شهریاری

4.

تحلیل احساسات مبتنی بر متن‌ کاوی در شبکه اجتماعی توییتر به منظور شناخت تفکر افراد

دوره 9، شماره 34، شهریور 1402، صفحه 32-1
کامران فرج زاده؛ محمدتقی تقوی فرد؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا رشیدی کمیجان

5.

تحلیل احساسات نظرات کاربران تریپ‌ادوایزر برای رستوران‌های ایران با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 10، شماره 40، تیر 1401، صفحه 17-41
آرمینا محسنی؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی

6.

تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متن‌کاوی

دوره 15، شماره 50، تیر 1399، صفحه 97-127
زهره دهدشتی شاهرخ

7.

تحلیل محتوایی مقالات علمی با استفاده از متن‌کاوی

دوره 5، شماره 18، بهمن 1395، صفحه 137-167
بهمن حاتمی ناغانی؛ مسعود عابسی

8.

جایگاه کتاب و کتابخوانی در سایت تبیان با رویکرد متن‌کاوی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 21، مهر 1396، صفحه 169-188
سلما کشاورزیان؛ حوریه براردخت

9.

سبک های رهبری: بررسی گذشته، حال و تبیین آینده با رویکرد علم سنجی در نرم افزار R

دوره 33، شماره 111، فروردین 1403، صفحه 1-40
غلامعلی طبرسا؛ ندا سلیمی؛ محمدرضا مهاجرنیا؛ محمدحسین اثنی عشری؛ مهران بادین دهش

10.

طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشنهاددهنده به مدیران در خصوص قیمت‌گذاری هوشمند بر اساس ارزش مشتری با تکنیک‌های مدل‌سازی موضوعی و متن‌کاوی

دوره 9، شماره 33، آذر 1399، صفحه 143-172
سارا آقابابائی؛ محسن نظری؛ نسترن حاجی حیدری

11.

کشف ساختار درونی مطالعات روان‌شناسی مثبت به روش متن‌کاوی

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1398، صفحه 1-31
عصمت مومنی؛ سیروان باباآغائی؛ سعید اسدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login