1.

آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 123-148
مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ صدیقه شهاب زاده؛ حمید صباغیان بغدادآباد؛ محمدحسین دهقانی زاده

2.

اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 117-130
علی محمد زاده؛ محمود نجفی

3.

اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) در دانشجویان دانشگاههای تهران

دوره 12، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 145-165
اصغر مینائی؛ مرضیه حسنی

4.

بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

دوره 4، شماره 14، دی 1392، صفحه 25-42
غلامرضا رجبی

5.

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

دوره 4، شماره 16، تیر 1393، صفحه 49-66
رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

6.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی فرم کوتاه ابزارکارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در سالمندان

دوره 7، شماره 25، مهر 1395، صفحه 75-87
مهدی عرب زاده؛ فریبرز نیکدل

7.

بررسی ساختار عاملی سؤالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 93-116
اصغر مینایی

8.

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

دوره 1، شماره 4، تیر 1390، صفحه 73-88
پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده

9.

بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان: پایایی، روایی و ساختار عاملی

دوره 7، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 103-119
سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ قوام ملتفت

10.

بررسی شاخص‏های روان‏سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی

دوره 1، شماره 4، تیر 1390، صفحه 1-21
عادل مخبری؛ فریبا درتاج؛ علی دره کردی

11.

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جزم اندیشی در بین دانشجویان

دوره 12، شماره 46، دی 1400، صفحه 145-171
مرضیه حمزه زاده؛ وحید مشکی؛ شهریار شهیدی؛ روح الله منصوری سپهر

12.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجیِ پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نظریه سوال ـ پاسخ (IRT)

دوره 4، شماره 16، تیر 1393، صفحه 173-192
شهرام واحدی؛ طاهره حاجی پور

13.

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگیزه خواندن (RMQ) در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402
مجتبی خلیلی زارچی؛ منیژه شهنی ییلاق

14.

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو

دوره 11، شماره 43، فروردین 1400، صفحه 81-97
فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فاطمه شکواری وسطی

15.

پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-16
اکبر رضایی

16.

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

دوره 15، شماره 54، دی 1398، صفحه 159-177
زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

17.

پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

دوره 4، شماره 16، دی 1393، صفحه 57-76
فرشته باعزت؛ احمد احمدی قوزلوجه

18.

خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

دوره 3، شماره 10، دی 1391، صفحه 55-74
محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری

19.

ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

دوره 5، شماره 18، دی 1393، صفحه 1-20
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی

20.

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

دوره 9، شماره 34، دی 1397، صفحه 133-147
ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

21.

ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 175-191
احمد احمدی قوزلوجه؛ فرشته باعزت

22.

ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

دوره 12، شماره 46، دی 1400، صفحه 7-26
مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

23.

ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک (MDQ.AU)

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 25-54
سعید موسوی پور؛ محمد رفیعی؛ فرزانه غریبی

24.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

دوره 7، شماره 25، مهر 1395، صفحه 137-158
امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

25.

مطالعۀ تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما- شرمن در دانش‏آموزان دبیرستانی دو زبانه ایرانی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 49-73
ناصر شیریگی؛ آزاد همتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login