1.

آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 123-148
مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ صدیقه شهاب زاده؛ حمید صباغیان بغدادآباد؛ محمدحسین دهقانی زاده

2.

اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 117-130
علی محمد زاده؛ محمود نجفی

3.

بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 25-42
غلامرضا رجبی

4.

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 49-66
رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

5.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی فرم کوتاه ابزارکارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در سالمندان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 75-87
مهدی عرب زاده؛ فریبرز نیکدل

6.

بررسی ساختار عاملی سؤالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 93-116
اصغر مینایی

7.

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-88
پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده

8.

بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان: پایایی، روایی و ساختار عاملی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 103-119
سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ قوام ملتفت

9.

بررسی شاخص‏های روان‏سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21
عادل مخبری؛ فریبا درتاج؛ علی دره کردی

10.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجیِ پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نظریه سوال ـ پاسخ (IRT)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 173-192
شهرام واحدی؛ طاهره حاجی پور

11.

پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-16
اکبر رضایی

12.

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

دوره 15، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 159-177
زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

13.

پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 57-76
فرشته باعزت؛ احمد احمدی قوزلوجه

14.

خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 55-74
محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری

15.

ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 1-20
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی

16.

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 133-147
ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

17.

ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 175-191
احمد احمدی قوزلوجه؛ فرشته باعزت

18.

ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک (MDQ.AU)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 25-54
سعید موسوی پور؛ محمد رفیعی؛ فرزانه غریبی

19.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-158
امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

20.

مطالعۀ تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما- شرمن در دانش‏آموزان دبیرستانی دو زبانه ایرانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 49-73
ناصر شیریگی؛ آزاد همتی

21.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 127-141
حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان

22.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 53-84
هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری

23.

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 65-81
مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده

24.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانه‌های اجتماعی در نوجوانان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-145
کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ جعفر ثمری صفا؛ زینب السادات ارشادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.