1.

استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 114-87
داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی

2.

بازشناسی مفهوم «نطق» در مثنوی مولانا با تکیه بر نظریات زبان‌شناسی معاصر

دوره 23، شماره 79، فروردین 1398، صفحه 126-103
علی محمد موذنی

3.

بررسی تطبیقی مفاهیم مرتبط با زندگی و مرگ در صحیفه سجادیه و مثنوی مولانا از منظر شناختی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 59-81
سمیه تصدیقی

4.

بررسی جایگاه و عملکرد شعر و اندیشه مولانا در آثار شهید مرتضی مطهری

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 319-348
جعفر فسائی؛ نجمه درّی

5.

تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 80-55
محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید

6.

تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 315-340
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان

7.

جستجو، عنصر ثابتِ بُن‌مایة اصلی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

دوره 16، شماره 54، اسفند 1391، صفحه 109-122
شهلا خلیل الهی

8.

جلال‌الدین بلخی بیرون از بازی جبر و اختیار

دوره 18، شماره 71، مهر 1401، صفحه 1-22
حمید اسکندری؛ حسن رهبر

9.

حضور پنهان شمس و غیرت حسام‌الدین در مثنوی

دوره 17، شماره 57، آذر 1392، صفحه 79-100
علی حیدری

10.

زبان تمثیل؛ زبان همدلی( تحلیل منطقی سیر زبان تمثیلی به زبان همدلی در عرفان با تکیه بر مثنوی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
محمد آهی؛ زهرا آزادی نسب

11.

قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 7-36
منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری

12.

مبانی نظری شطحیات عرفانی از نگاه مولانا

دوره 14، شماره 43، خرداد 1389، صفحه 33-46
محمدحسن حائری

13.

مثنوی‌های کوتاه در ادب فارسی (تا قرن هشتم)

دوره 27، شماره 98، دی 1402، صفحه 297-324
مهدی دهرامی

14.

ناپختگی حسام‌الدین؛ عامل اصلی تأخیر دفتر دوم مثنوی

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 67-90
علی حیدری

15.

نظریه جهان مثالی و ادبیات تمثیلی با نگاه تطبیقی به اندیشه های زرتشت، افلاطون، مولانا و یونگ

دوره 11، شماره 31، خرداد 1386، صفحه 39-61
فرزاد قائمی

16.

واقعه و مقبل اصفهانی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 41-57
سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد؛ احمد آصفسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login