1.

ادراک متخصصین از رگه های شخصیتی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 1-25
فائزه عاطفی؛ حمیده عادلیان راسی؛ موسی چوپانی

2.

تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان

صفحه 27-50
الهه حجازی؛ مهسا صالح نجفی؛ فهیمه عباسی

3.

تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

صفحه 51-70
جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی

4.

رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

صفحه 71-94
سمیه یوسفی؛ جواد مصرآبادی

5.

اثر بخشی مصاحبه‌ی انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان برکاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 95-126
کاوس صفایی نایینی؛ محمد نریمانی؛ رضا کاظمی؛ توکل موسی زاده

6.

بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

صفحه 127-145
رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

7.

مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی

صفحه 147-173
خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی

8.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور داوطبان ورود به دانشگاه

صفحه 175-194
محمد عسگری

9.

بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان

صفحه 195-210
لیلا ذوقی؛ منیر کاکاوند؛ عسگر چوبداری

10.

تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی دانش‌آموزان

صفحه 211-230
صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستائی اردکانی

11.

پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش

صفحه 231-257
احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.