1.

اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی و حل مسأله‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبستان

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 101-118
سمیه سیفی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن عشایری؛ نور علی فرخی؛ فریبرز درتاج

2.

اثربخشی آموزش حافظۀ کاری بر کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان با نارسایی در املا

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 1-20
مختار ملک پور؛ سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ مژگان شوشتری

3.

اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 181-203
زهرا نظری؛ تقی جباری فر؛ کاظم برزگر بفرویی

4.

اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات

دوره 9، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 145-164
سکینه سلطاتی کوهبنانی

5.

اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش‌آموزان با اختلال ریاضیات

دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 1-20
سکینه سلطانی کوهبنانی؛ حمید علیزاده؛ ژانت هاشمی؛ غلامرضا صرامی؛ ساجده سلطانی کوهبانی

6.

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 137-158
یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان فرد

7.

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان طیف اتیسم

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 161-185
هادی هاشمی رزینی؛ مینو کرم پور

8.

اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

دوره 15، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 13-29
عسگر چوبداری؛ حمید علیزاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمد عسگری

9.

اثربخشی برنامه عصب روان‌شناختی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 71-100
نگین معتمدیگانه؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ ریچل وبر

10.

اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی‌های رفتاری کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 23-43
مهدیس مقصودلو؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی

11.

اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی افراد دچار سکته مغزی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 197-226
زینب خانجانی؛ محمدعلی نظری؛ پریا آب روانی

12.

اثربخشی فعالیت‌های موسیقیایی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی خفیف

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 169-201
مجید ابراهیم پور؛ زهرا ایزدی

13.

اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکرد‌های اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 141-159
کامبیز پوشنه؛ علی شریفی؛ نگین معتمدیگانه

14.

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی در بازسازی کارکردهای اجرایی بیماران وسواسی ـ جبری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 101-128
حسین قمری گیوی؛ مقصود نادر؛ فرشته دهقانی

15.

بررسی کــارکـردهای اجـــرایی استـــدلال، بـــرنامه ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظـۀ کاری در دانش‏آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 21-42
مژده جانه؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حمید علیزاده

16.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 135-151
کریم عبدالمحمدی؛ حمید علیزاده؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ معصومه طیبلی؛ آیت الله فتحی

17.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 19-45
سکینه سلطانی کوهبنانی؛ سمیه زارع نژاد؛ محمدحسین سلطانی کوهبنانی؛ کبری باذری

18.

تاثیر برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 197-217
محمد عاشوری

19.

رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش ‏آموزان با اختلال اوتیسم

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 27-48
رقیه اسدی گندمانی؛ فرنگیس کاظمی؛ ابراهیم پیشیاره؛ ژانت هاشمی آذر؛ عباس نسائیان

20.

مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 113-125
فرشته یاقوتی؛ سوگند قاسم زاده؛ غلامعلی افروز

21.

مقایسه نظریه ذهن و کارکرد اجرایی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌یادگیری و عادی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 81-100
نیلوفر میکاییلی؛ معصومه اسمعیلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.