1.

ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 17، شماره 61، مهر 1400
سید علی سجادی؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان

2.

آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی‌گری بی تفاوتی سازمانی

دوره 3، شماره 12، مرداد 1396، صفحه 79-109
ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ ریحانه عباس پور؛ بهزاد مرادی

3.

بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مؤلفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 15، شماره 53، آذر 1398، صفحه 109-139
علیرضا عصاره؛ بهرام صالح صدق پور؛ احمد عربی

4.

بررسی رابطه بین مشارکت والدین درباره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (دختران) در پایه اول ابتدایی

دوره 3، شماره 11، اردیبهشت 1397، صفحه 77-96
عنایت کریم زاده؛ مهدیه نوروزی؛ حسینعلی خیری نیا؛ عادل ظفری نژاد

5.

بررسی وضعیت سلامت معلمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر بوشهر (94-1393).

دوره 9، شماره 31، تیر 1396، صفحه 169-201
آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ حمیده دهقانی

6.

تحلیلی بر رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی): نقش واسطه‌ای سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی در میان معلمان

دوره 3، شماره 11، اردیبهشت 1396، صفحه 1-27
محسن گل پرور؛ ناهید باقری

7.

تحلیلی جامعه‌شناختی بر احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان

دوره 17، شماره 51، اسفند 1389، صفحه 107-137
وحید قاسمی

8.

تحلیل رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی و اجتماعی

دوره 19، شماره 59، اسفند 1391، صفحه 42-90
جعفر هزارجریبی؛ اسدالله مهری

9.

رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان)

دوره 7، شماره 24، آذر 1394، صفحه 231-267
احمد احمدی؛ حسیبه رضائی

10.

سرمایه اجتماعی و بیگانگی از کار (مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهر تهران

دوره 6، شماره 19، تیر 1393، صفحه 203-251
امیر رستگارخالد؛ مهدی کاوه؛ مهدی محمدی

11.

طراحی الگوی نوین ارزشیابی از عملکرد حرفه‌ای سالانه معلمان مدارس ابتدایی کشور

دوره 6، شماره 21، مهر 1398، صفحه 55-82
رضا مظفری؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسین عباسیان

12.

نقش میانجی‌گری تعادل کار- زندگی در روابط علّی بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دوره 5، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 39-64
حافظ صاحب یار؛ ابولفضل فریدContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login